Piesaki savu izaicinājumu! 

Vai tā ir produkta vai pakalpojuma rentabilitāte, ražošanas jaudu izlīdzināšana, atbilstošākā eksporta tirgus izvēle, darba procesu optimizācija, darbinieku apmierinātība, datos balstītu lēmumu pieņemšana vai finanšu plūsmas izlīdzināšana - risini savus biznesa izaicinājums kopā ar Squalio datu laboratoriju kā pilotprojektu bez maksas

Biznesa izaicinājums

Identificē sava uzņēmuma izaicinājumu, kuru iespējams risināt ar datu analīzes palīdzību, un aizpildi anketu.

Darba uzdevums

Pēc pieteikuma aizpildīšanas organizēsim interviju, lai precizētu situāciju un vienotos par precīzu darba tvērumu, iespējām, uzņēmuma iesaisti, termiņiem un sagaidāmo rezultātu. 

Sadarbība un dati 

Projekta gaidā būs nepieciešama arī uzņēmuma iesaiste, ja datu analītiķu komandai būs nepieciešami papildu dati par uzņēmumu vai precizējoši jautājumi. Ik nedēļu informēsim par darba statusu. 

Rezultāta prezentācija

Pilotprojekta realizācijas termiņš ir 1-3 mēneši, kura noslēgumā organizēsim prezentāciju par projekta laikā identificēto, secināto un piedāvāsim risinājumu. 

Atsauksme 

Pēc pilotprojekta vēlēsimies iegūt uzņēmum atsauksmi par paveikto, tā lietderīgumu un ietekmi uz uzņēmuma ikdienas procesiem un attīstību. 

Pieteikt 

pilotprojektu

Squalio datu laboratorijai 

 

Squalio datu laboratorija

Pils iela 4 (3.stāvs), 

Cēsis, LV-4101

squalio@squalio.com

Tel: +371 67 509 900

©2019 Squalio